BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 085 6470 50 948 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Terkini
Komunitas Pojok Pasar

Maneka cara ditindakake kanggo ngritisi kahanan sosial ing,adyaning bebrayan, salah sawijine kang ditindakake dening para seniman. Lumantar sawijin e gelaran seni, para seniman iki ngritisi kahanan kang ana ing bebrayan. Kaya mangkene pawartane. Kaya mangkene kahanan pagelaran seni, kang digelar dening klompok seniman ing pati, kang nyawiji jrone komunitas pojok pasar. Jumbuh ....

Omah Entek Kobong

Kobongan kedadeyan ing sawijine omah duweke warga ing dusun mandungan, desa kranggan, kecamatan manisrenggo, klaten. Geni kakira saka listrik kang korslet, kang wusanane nyamber omah kang kagawe saka pring. Omah gedhek duweke purwanto iki entek kobong, lan mung kari sisa-sisa banda donyane korban. Pit montor, pit onthel, komputer, tipi lan sandhangan sarta prabot omahe, entek ....

Napi Gawe Kerajinan Barang Bekas

Sakehing nara pidana, kang manggon ing rutan ing kudus, nggunakake gagang sikat gigi bekas kanggo gawe ali-ali kang nduweni pengaji ekonomis. Para napi uga nggunakake kayu tilas gagang es krim, kanggo gawe maneka miniatur kayata kapal pinisi, montor lan becak.Kanggo ngisi wektu longgar ing njero rutan, sakehing narapidana ing kudus, nggunakake wektune kanggo gawe maneka jinis ....

DPRD Kedah Ngawat-Awati KPK

Sasampunipun ruu pilkada mboten langsung, dipun syahaken, aliansi masyarakat peduli demokrasi ngajab komisi pemberantasan korupsi (kpk) ngawat-awati nyambut damelipun dprd. Kajawi ngawat-awati rekening, kpk ugi dipun suwun nyadhap telponipun para anggota dprd, kangge ngawekani wonteinipun politik transaksional salebeting lumampahing pilkada mboten langsung. Sasampunipu ....

Dasan Hektar Sabin Asat

Pangaribawa bebaya kasatan ing kabupaten temanggung mboten namung anjalari krisis toya resik. Samangke, dasan hektar sabin ing desa caruban kabupaten temanggung mboten saged dipun garap malih amargi ngalami kasatan. Kados mekaten kawontenan lahan sabin ing desa caruban, kecamatan kandangan, kabupaten temanggung. Siti ing sabin menika ketingal garing saha nela. Kawonten ....

Golkar Badhe Njaring Apsirasi

Golkar diy badhe mbuktekaken, bilih pilkada boten langsung lumantar dprd, langkung sae tinimbang pilkada langsung. Kangge nemtokaken calon kepala daerah, golkar badhe njaring aspirasi saking masyarakat ngandhap. Ruu pilkada, sampun resmi dipun gedhog, lumantar mekanisme voting tinarbuka ing dpr, sawetawis wekdal kepengker. Salah satunggaling pasal ing ruu pilkada, ngat ....

On Air
- WIB
hari ini
Rabu, 1 Oktober 2014
HIDAYAH FAJAR 05:55 - 06:00
TA PAGI 06:00 - 07:00
HOROK 07:00 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 09:00
KECREK 09:00 - 09:30
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOMESHOPPING 10:00 - 11:00
KABAR JATENG 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
GOGO MALL 12:00 - 13:00
CAMPURSARI 13:00 - 14:00
SIMEN (SINDEN MENTHEL) 14:00 - 15:00
GOGO MALL 15:00 - 15:30
TERMINAL DANGDUT 15:30 - 16:30
TA SANDYAKALA 16:30 - 17:00
LEJEL HOME SHOPPING 17:00 - 17:30
KLINIK GARANG ARANG 17:30 - 18:00
KABAR KAMPUS 18:00 - 18:30
BULETIN NEWS 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
SERAP ASPIRASI 19:30 - 20:30
TA WENGI 20:30 - 21:00
SPESIAL EVENT 21:00 - 22:00
SOLUSI UNTUK SEHAT 22:00 - 23:00
HOROK 23:00 - 23:30
DANGDUT KOMPILASI + SEDEP MANTEB 23:30 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda
Potret Event
SEMARAK 10 TATV
7 SEPTEMBER 2014
SEMARAK 10 TATV
7 SEPTEMBER 2014
SEMARAK 10 TATV
7 SEPTEMBER 2014