BAGI ANDA YANG MEMILIKI KOMUNITAS DAN INGIN BERGABUNG MENJADI AUDIENCE DI PROGRAM-PROGRAM TATV SILAHKAN MENGHUBUNGI : 0856 4747 3100 GRATIS...!!!    RS PANTI WALUYO SURAKARTA DAN YAYASAN SMILE TRAIN MENGADAKAN PROGRAM OPERASI BIBIR SUMBING GRATIS SEPANJANG TAHUN. INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN RS PANTI WALUYO SURAKARTA JL.A.YANI NO.1 – 2 SURAKARTA 57143 NO.TELEPON 0271 - 712 077 EXT 0 (HUMAS) ATAU 1630 (PEMASARAN)    
Terkini
Kreteg Kemesu Kranggan Ambrol

amarga pondasi kreteg kemesu ing kecamatan kranggan, ambrol, lalu lintas saka temanggung tumuju kabupaten magelang, dipindhah ing sawetara wektu iki. Pondasi kreteg kasebut, ambrol kakira amarga keprabawan proyek ngambakakake ratan lan kreteg kang samengko lagi ditindakake. Kaya mangkene kahanane pondasi sisih kidul kreteg kemesu kranggan kang ambrol. Pondasi kang nyangga kret ....

Siswa Sinau Ing Balaidesa

puluhan siswa sd, ing blora jawa tengah, kapeksa sinau ing ruangan balaidesa, jalaran ing saperangan wektu kepungkur, sekolahane kobong. Amarga kerep dhumpyuk karo agenda kantor desa, wusanane kahanan pasinaon dadi ora kepenak. Satemah, ngganggu kegiatan pasinaon. Gunggung siswa cacah pitung puluh enem, kelas siji lan kelas loro, sd negeri jetakwanger kecamatan ngawen kabupate ....

Among Tani Dadi Tukang Mayeng

mangsa ketiga dawa kang anjalari kasatan ing racake wewengkon rembang, samengko merbawani perekonomiane para among tani. Kahanan kasebut, meksa sakehing among tani pindhah profesi, minangka tukang mayeng uwuh. Ndungkap pungkasane wulan oktober iki, bebaya kasatan ing kabupaten rembang, tansah kedadeyan. Lahan tetanen kang ambane rong puluh ewu hektar, kelantrak, amarga kangela ....

Ngrembakake Wit Tin

sawijine warga desa wijirejo, kecamatan pandak bantul, ngrembakake wit tin. Kajaba bisa mbiyantu normalake gula darah lan tekanana darah, teh saka godong tin uga mupangati kanggo mateni sel-sel kanker. Wit lan buah tin saka timur tengah iki, ing indonesia pancen durung akeh kang ngrembakakake. Nanging, warga pedukuhan ngeblak desa wijirejo pandak, wiwit ngrembakaake wit kasebu ....

Festival Krowotan

ndungkap pengetan dina pangan sak ndonya taun rong ewu pat belas, kantor ketahanan pangan Wonogiri nggelar sakehing kegiatan, salah sawijine festival krowotan. Festival kang dieloni kecamatan cacah selawe ing kabupaten Wonogiri iki lumaku regeng.Panganan khas padesan utawa kang kawentar dening warga Wonogiri minangka panganan krowotan utawa pala kependhem, kayata pohung, suweg ....

Omahe Juru Warta Kemalingan

ditinggal nyambut gawe liputan brita, omahe juru warta televisi nasional, rebo awan kelebon maling, kang njebol lawang. Maling, kasil nggondhol gadget duweke korban. Samengko, kasus iki lagi dititi priksa polres salatiga. Komplotan maling, pancen ora pilih-pilih jrone golek sasaran. Juru warta kang notabene kulina ngliput tumindak kriminal, pranyata bisa dadi korban colong jup ....

On Air
SOLO NGANGENI 11:00 - 11:30 WIB
hari ini
Minggu, 26 Oktober 2014
TA PAGI 06:00 - 07:00
COOKING CLASS 07:07 - 07:30
PELUANG USAHA 07:30 - 08:00
LEJEL HOME SHOPPING 08:00 - 08:30
KLINIK GARANG ARANG 08:30 - 09:00
LEJEL HOME SHOPPING 09:00 - 09:30
GOGO MALL NEW 09:30 - 10:00
LEJEL HOME SHOPPING 10:00 - 11:00
SOLO NGANGENI 11:00 - 11:30
LEJEL HOME SHOPPING 11:30 - 12:00
LEK MANTEB 12:00 - 12:30
GOGO MALL NEW 12:30 - 14:00
GOGO MALL 13:00 - 14:00
MELODY 14:00 - 14:30
SAHABAT ALAM 14:30 - 15:00
LEJEL HOMESHOPPING 15:00 - 15:30
GOGO MALL NEW 15:30 - 16:00
MERAH PUTIH 16:00 - 17:00
LEJEL HOMESHOPPING 17:00 - 17:30
SPESIAL EVENT 17:30 - 18:00
AL HIRA 18:00 - 18:30
KIDUNG SURGAWI 18:30 - 19:00
TA SURAKARTA 19:00 - 19:30
SOLUSI UNTUK SEHAT 19:30 - 20:30
SPORTA 20:30 - 21:00
SENTUHAN ILAHI 21:00 - 22:00
KERONCONG KOMPILASI 22:00 - 23:05
TA JATENG DIY 23:05 - 23:35
TA MALAM 23:35 - 00:00
Jadwal sewaktu - waktu dapat berubah
Mas Manteb
Agenda
Potret Event
SEMARAK 10 TATV
7 SEPTEMBER 2014
SEMARAK 10 TATV
7 SEPTEMBER 2014
SEMARAK 10 TATV
7 SEPTEMBER 2014